Kiirgusturve

Kiirgusturve (ingl k Emission Security, tuntud ka ingliskeelse akronüümina TEMPEST või EMSEC) on osa salastatud teabe küberturbest.

TEMPEST fenomenist

Iga elektrooniline seade kiirgab, k.a IT–süsteemid, kus salastatud teavet töödeldakse. Kuna eksisteerivad ohud salastatud teabe lekkeks elektromagnetsignaalide vahendusel, peab välistama olukorra, kus tundlik info sellisel moel kaotsi läheb.

Kiirgusturve uurib salastatud teabe töötlussüsteemidest lähtuvaid elektromagnetvälju ja nõustab kliente. Välisluureameti kiirgusturbe eksperdid täidavad spetsiifilisi nõudeid järgides riigi kiirgusturbe volitatud esindaja (National TEMPEST Authority) rolli.

Kiirgusturve, joonis 1
Välisluureamet teostab ruumide ning töötlussüsteemides kasutatavate seadmete osas mõõtmisi

Kiirgusturve, joonis 2

Kiirgusturve, joonis 2a
Kiirgusturve, joonis 2b

Kiirgusturbe nõuetega saad tutvuda Välisluureameti spetsialistide vahendusel, kui omad juba õigust töödelda PIIRATUD tasemel riigisaladust. Kiirgusturbe tagamise nõuded on kirjas PIIRATUD juurdepääsupiiranguga dokumendis – Kaitseministri 07.03.2008 määruse nr 5 lisas.

Kiirgusturbe tagamise nõuete järgmine on kohustuslik KONFIDENTSIAALSET ja kõrgemalt salastatud infot sisaldavate töötlussüsteemide puhul.

Küsimuste korral võta ühendust aadressil infosec@fis.gov.ee

Lisalugemist

Rahumäe tee 4B, 13415
tel: +372 693 5000 , faks: +372 693 5001