Välisluureameti avalik raport 2024

Loe raportit veebikeskkonnast!

Loe meie avalikku raportit

Ilmunud on Välisluureameti üheksas avalik raport, milles jagame oma infot ja kogemust, et aidata Eesti inimestel keerulises julgeolekukeskkonnas paremini orienteeruda. 2024. aastal on meie peatähelepanu Venemaal. Kirjutame Venemaa sõjast Ukrainas, sõjaväereformidest ja sõjatööstusest, Venemaa välis- ja sisepoliitikast, majandusest, eriteenistustest ja mõjutustegevusest. Samuti Hiinast, tema suhetest Venemaaga ja Hiina tehnoloogiast.

Loe raportit veebikeskkonnast või laadi alla PDF versioon.

Ülesanded

Välisluureameti peamised ülesanded on luureinfo kogumine ning salastatud teabe kaitse.

Luure valdkonnas on Välisluureameti ülesandeks koguda, analüüsida ja edastada infot Eestit puudutavate väliste julgeolekuohtude kohta. Välisluureameti kogutud info annab väga olulise panuse Eesti riigikaitse ja julgeolekupoliitika kujundamisse. Välisluureamet on Eesti riigikaitse eesliin, sest luureinfo tagab vajaliku eelhoiatuse meid ohustavatesündmuste kohta.

Salastatud teabe kaitse valdkonnas on välisluureameti ülesandeks:

Oma ülesannete täitmiseks teeb Välisluureamet tihedat koostööd nii Eesti kui ka rahvusvaheliste partneritega.

Juhtimine

Välisluureametit juhib peadirektor Kaupo Rosin.
Teave Välisluureameti koosseisust ja struktuurist on riigisaladus.
Välisluureamet tegutseb Kaitseministeeriumi valitsemisalas.

Ajalugu

Välisluureameti ajalugu ulatub 1992. aastasse, kui moodustati Eesti Vabariigi Riigikantselei Teabeteenistus.

1994. aastal viidi Teabeteenistus Välisministeeriumi alluvusse.

2001. aastal loodi Teabeamet, millest sai Kaitseministeeriumi valitsemisala asutus ning millega liideti ka toonase Valitsusside Asutuse signaalluureüksus.

Alates 2017. aasta 1. juulist on asutuse nimi Välisluureamet, mis väljendab selgelt asutuse põhiülesannet, milleks on luureinfo kogumine.

Järelevalve

Välisluureamet tegutseb vastavalt julgeolekuasutuste seadusele. Järelevalvet Välisluureameti üle teostab Riigikogu julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjon, mis hindab muuhulgas põhiõiguste tagamist ning ameti töö tõhusust. Samuti peavad Välisluureameti üle järelevalvet Kaitseministeerium, Õiguskantsler ja Riigikontroll.

Tule tööle!

Välisluureametis töötab pühendunud ja nutikas meeskond, mis koosneb oma ala parimatest ekspertidest Eestis. Välisluureametil on tihe koostöö paljude riikide luureteenistustega ning meil saab teha koostööd oma ala tippudega mujalt maailmast.

Kui soovid teha põnevat tööd, mille missioon on kaitsta Eesti riiki, võta meiega ühendust!

Rahumäe tee 4B, 13415
tel: +372 693 5000 , faks: +372 693 5001